Về việc bảo vệ Đồ án Chi tiết máy
Đăng ngày: 06/01/2016       Hoàng Văn Bạo

Chỉ bảo vệ trong buổi sáng!

Về việc bảo vệ Đồ án Chi tiết máy: Chỉ tiến hành trong buổi sáng!

1. Chỉ các sinh viên đã được thầy hướng dẫn ký vào Thuyết minh và bản vẽ mới được bảo vệ;
2. Nếu các sinh viên sửa và in bản vẽ khác thì vẫn phải cầm thêm bản vẽ đã được thầy hướng dẫn đã ký;
3. Danh sách bảo vệ sẽ được thông báo tại địa điểm bảo vệ (theo lịch thi do phòng Đào tạo xếp);
4. Sinh viên nào trùng thi môn khác vào kíp 1 thì sau khi thi xong môn học đó sẽ đến để bảo vệ, sinh viên nào trùng lịch thi môn học khác vào kíp 2 thì đến sớm để xin bảo vệ trước rồi đi thi môn học khác;


SV xem và thực hiện cho đúng!


Các tin khác:

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng truy cập
0198074
Trực tuyến
000024