TRANG 2: CÁC ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ 2 - K51 - BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY VÀ ROBOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   

 

TS. Phạm Minh Hải

 

Đánh giá hiệu quả của giảm chấn kiểu SFD trong máy quay

 

T́m hiểu về các hệ giảm chấn trong máy quay. Ước lượng khả năng tải và hệ số cản tương đương của các giảm chấn. 

 

1

 

Sử dụng Matlab, phương tŕnh vi phân, dao động cơ học

 

2.   

 

TS. Phạm Minh Hải

 

Mô h́nh hóa kết cấu bằng thực nghiệm

 

T́m hiểu về các phương pháp mô h́nh hóa một hệ dao động dựa trên các sô liệu đo dao động.

 

1

 

Sử dụng Matlab, phương tŕnh vi phân, dao động cơ học

 

3.   

 

TS. Nguyễn Chí Hưng

 

Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ sử dụng trong khuôn mẫu đúc nhựa kiểu hotrunner

 

T́m hiểu nguyên lư hoạt động của khuôn mẫu kiểu hotrunner, nghiên cứu phương pháp điều khiển và sensor nhiệt độ, thiết kế mạch và chế tạo sản phẩm.

 

1-2

 

Yêu thích thực sự về công nghệ làm khuôn mẫu và mạch điều khiển

 

4.   

 

TS. Nguyễn Chí Hưng

 

TS. Đỗ Đức Nam

 

Thiết kế tay robot dạng scalar sử dụng trong sản xuất sản phẩm nhựa

 

Thiết kế và chế tạo được robot đạt yêu cầu là sử dụng cho nhiều loại sản phẩm, gọn, đạt độ tin cậy cao, có thể thay thế được công nhân đứng máy

 

2-3

 

Yêu thích thực sự về robot công nghiệp

 

5.   

 

ThS. Nguyễn Quang Huy

 

Tự động hóa thiết cầu trục

 

Xây dựng một hồ sơ thiết kế cầu trục (3D & 2D) có khả năng tùy biến tham số

 

- Thiết kế cầu trục (dạng tham số hóa)

 

- Sử dụng ANSYS tính toán một số bài toán trong cầu trục và cổng trục)

 

3

 

Cần cù. SolidWorks khá. Có kiến thức cơ bản về MNC