TRANG 4: CÁC ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ 2 - K51 - BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY VÀ ROBOT

1.   

 

TS. Trịnh Đồng Tính

 

ThS. Nguyễn Quang Huy

 

Thiết kế tối ưu dầm chính cần trục kiểu cầu

 

Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau lên kết cấu tối ưu của dầm chính cần trục dạng cầu, từ đó t́m kết cấu tối ưu của dầm chính.

 

1

 

Chăm chỉ. Sử dụng được các phần mềm thiết kế + Excel

 

2.   

 

TS. Trịnh Đồng Tính

 

ThS. Vương Văn Thanh

 

Đánh giá độ bền mỏi của kết cấu thép cần trục

 

Mô phỏng quá tŕnh chịu tải và thay đổi ứng suất tại các vị trí khác nhau. Tính toán đánh giá tuổi thọ của kết cấu.

 

2

 

Chăm chỉ. Biết sử dụng Matlab

 

3.   

 

TS. Trịnh Đồng Tính

 

ThS. Vương Văn Thanh

 

Thiết kế và mô phỏng hệ thống định lượng và đóng gói sản phẩm rời

 

Tính toán, thiết kế và mô phỏng hệ thống định lượng và đóng gói sản phẩm rời.

 

2

 

Chăm chỉ. Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế.

 

4.   

 

TS. Đỗ Văn Trường

 

Sự thay đổi tính dẫn điện của ống nanô các bon dưới biến dạng cơ học

 

Sử dụng phương pháp mô phỏng động lực phân tử khảo sát sự thay đổi tính dẫn điện của ống nano các bon dưới biến dạng kéo, nén và uốn

 

2

 

 

 

5.   

 

TS. Đỗ Văn Trường

 

Trường ứng suất kỳ dị xung quanh cạnh tự do của bề mặt chung giữa hai lớp vật liệu đàn-dẻo

 

 

 

Bằng phương pháp tính số (FEM), khảo sát sự ảnh hưởng của các góc ghép đôi, hệ số biến cứng của vật liệu dẻo đến hệ số kì dị ứng suất

 

2

 

 

 

6.   

 

PGS. Lê Văn Uyển

 

Tính toán thiết kế HGT bánh răng sóng với u = 50…100, công suất truyền nhỏ và vừa

 

Hoàn chỉnh thiết kế truyền động bánh răng sóng

 

1-2

 

Có khả năng khai thác phần mềm thiết kế

 

Hỗ trợ kinh phí nếu chế tạo sản phẩm

 

7.   

 

PGS. Lê Văn Uyển

 

Hệ thống truyền lực trong xe máy tay ga

 

T́m hiểu và tính toán hệ thống truyền lực vô cấp trong xe máy tay ga

 

2

 

 

 

8.   

 

PGS. Lê Văn Uyển

 

Bài toán nâng cao khả năng tải trong truyền động vít me ma sát lăn

 

Giải quyết bài toán nâng cao khả năng tải và vấn đề khử độ rơ trong truyền động vít me bi

 

1