THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY & ROBOT
 
    Họ và tên            : ThS.Đinh Gia Ninh Hình đại diện
    Ngày sinh            : 1989

    Chức danh          : Giảng viên
    Chỗ ở hiện tại     : Hà nội
    Địa chỉ Email        : ninh.dinhgia@hust.edu.vn
    Nơi đào tạo      : ĐH Bách khoa Hà Nội
   
   
   

ĐÔI CHÚT VỀ BẢN THÂN

 
Các môn học đảm nhiệm:
 
1. Chi tiết máy
 
2. Đồ án Chi tiết máy
 
Site: