THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY & ROBOT
 
    Họ và tên            : TS. Đặng Bảo Lâm Hình đại diện
    Ngày sinh            : 1972

    Chức danh          : Giảng viên
    Chỗ ở hiện tại     : Hà Nội
    Địa chỉ Email        : lam.dangbao@hust.edu.vn
    Nước đào tạo      : Tiệp Khắc, NCS tại ĐHBKHN
   
   
   

ĐÔI CHÚT VỀ BẢN THÂN

Các môn học đảm nhiệm:
1-Nguyên lý máy
2-Chi tiết máy
3-CN Vi Cơ Điện tử
4-Đồ án Cơ Điện tử
 

 
 
Site:
 
https://sites.google.com/site/dangbaolamdhbk