THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY & ROBOT
 
    Họ và tên            : ThS. Hoàng Văn Bạo Hình đại diện
    Ngày sinh            : 1975

    Chức danh          : Giảng Viên
    Chỗ ở hiện tại     : Hà Nội
    Địa chỉ Email        : bao.hoangvan@hust.edu.vn
    Nước đào tạo      : ĐH BK HN
   
   
   

ĐÔI CHÚT VỀ BẢN THÂN

* QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Kĩ sư Chế tạo máy (Đại học: K38-CTM 1993-1998), Đại học Bách khoa Hà Nội
- Thạc sĩ Cơ học máy (Cao học: khóa 1999-2001), Đại học Bách khoa Hà Nội

* CÁC MÔN HỌC ĐẢM NHIỆM
1-Nguyên lý máy
2-Máy nâng chuyển
3-Đồ án Chi tiết máy
4-Đồ án Cơ Điện tử
5. Cơ sở Thiết kế máy
6. Đồ án Thiết kế Cơ khí
7. Đồ án Thiết kế Hệ thống Cơ điện tử




 

https://sites.google.com/site/baohvhust/