THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY & ROBOT
 
    Họ và tên            : TS. Nguyễn Tiến Dũng Hình đại diện
    Ngày sinh            : 1952

    Chức danh          : Giảng Viên
    Chỗ ở hiện tại     : Hà Nội
    Địa chỉ Email        : tiendung_nguyen_hut@yahoo.com.vn
    Nước đào tạo      : Đức
   
   
   

ĐÔI CHÚT VỀ BẢN THÂN

1-Nguyên lý máy2-Chi tiết máy3-Đồ án CTM