THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY & ROBOT
 
    Họ và tên            : TS. Nguyễn Xuân Hạ Hình đại diện
    Ngày sinh            : 1982

    Chức danh          : Giảng Viên
    Chỗ ở hiện tại     : Hà Nội
    Địa chỉ Email        : ha.nguyenxuan@hust.edu.vn
    Nước đào tạo      : DH BK HN, NCS tại Đức
   
   
   

ĐÔI CHÚT VỀ BẢN THÂN

Nguyên là sinh viên K46 - CĐT2
Các môn học đảm nhiệm:
 
1. Nguyên lý máy
 
2. Đồ án Chi tiết máy
 
3. Đồ án Thiết kế Cơ khí
 
4. Đồ án Thiết kế Hệ thống Cơ điện tử
 

 
 
Site:
 
https://sites.google.com/site/tsnguyenxuanhabk