THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY & ROBOT
 
    Họ và tên            : TS. Phạm T. Thu Hằng Hình đại diện
    Ngày sinh            : 1983

    Chức danh          : Giảng viên
    Chỗ ở hiện tại     : Nhật Bản
    Địa chỉ Email        : 
    Nước đào tạo      : NCS tại Nhật
   
   
   

ĐÔI CHÚT VỀ BẢN THÂN