THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY & ROBOT
 
    Họ và tên            : ThS. Nguyễn Quang Huy Hình đại diện
    Ngày sinh            : 1981

    Chức danh          : Giảng Viên
    Chỗ ở hiện tại     : Hà Nội
    Địa chỉ Email        : huynq-dmr@mail.hut.edu.vn
    Nước đào tạo      : NCS tại Hoa Kỳ
   
   
   

ĐÔI CHÚT VỀ BẢN THÂN

1-Chi tiết máy


2-Đồ án Chi tiết máy


3-Đồ án Cơ điện tử


4-Tin học ứng dụng


5-Kỹ thuật mô phỏng