THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY & ROBOT
 
    Họ và tên            : TS. Nguyễn Chí Hưng Hình đại diện
    Ngày sinh            : 1977

    Chức danh          : Giảng Viên
    Chỗ ở hiện tại     : Hà Nội
    Địa chỉ Email        : hung.nguyenchi@hust.edu.vn
    Nước đào tạo      : Nhật Bản
   
   
   

ĐÔI CHÚT VỀ BẢN THÂN

Nguyên là sinh viên K41 Chế tạo máy

 
 
Các môn học đảm nhiệm:
1. Nguyên lý máy
2. Kỹ thuật rung
3. Đồ án Cơ Điện tử
4. Đồ án Chi tiết máy
 

 
 
Site:
 
https://sites.google.com/site/drhungnguyenchi/