Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 627 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 629 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 631 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 633 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 636 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 719 Bộ Môn Cở sở Thiết kế máy và Rôbốt - ĐHBK HÀ NỘI - Phân công hướng dẫn đồ án thiết kế Hệ thống cơ điện tử - Kỳ 2017.1
Bộ Môn Cở sở Thiết kế máy và Rôbốt - ĐHBK HÀ NỘI
Địa chỉ: Văn phòng: D3-304- ĐHBK Hà nội - Tel.: 04.38680101, 04.38692032
http://thietkemay.edu.vn

Phân công hướng dẫn đồ án thiết kế Hệ thống cơ điện tử - Kỳ 2017.1
22.09.2017

Phân công hướng dẫn đồ án thiết kế Hệ thống cơ điện tử - Kỳ 2017.1
Danh sách phân công và lịch phát đề của các thầy như sau:


STT

Mã Lớp

Mã HP

Mã SV

Họ tên SV

Lớp

GVHD

Lịch phát đề

1

668796

ME4336

20143408

Bùi Thanh Phong

Cơ điện tử 3 K59

Hoàng Văn Bạo

15h30, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

2

668796

ME4336

20143463

Hoàng Bá Phúc

Cơ điện tử 1 K59

Hoàng Văn Bạo

15h30, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

3

668796

ME4336

20143510

Lê Minh Phương

Cơ điện tử 4 K59

Hoàng Văn Bạo

15h30, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

4

668796

ME4336

20143628

Dương Văn Quân

Cơ điện tử 3 K59

Nguyễn Xuân Hạ

sáng thứ 2, ngày 29/9/2017, tại D3-305

5

668796

ME4336

20143816

Ngô Thái Sơn

Cơ điện tử 1 K59

Nguyễn Xuân Hạ

sáng thứ 2, ngày 29/9/2017, tại D3-305

6

668796

ME4336

20143828

Nguyễn Hoài Sơn

Cơ điện tử 4 K59

Nguyễn Xuân Hạ

sáng thứ 2, ngày 29/9/2017, tại D3-305

7

668796

ME4336

20143686

Nguyễn Đức Quyết

Cơ điện tử 2 K59

Vũ Lê Huy

10h30, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

8

668796

ME4336

20143770

Nguyễn Đức Sáng

Cơ điện tử 1 K59

Vũ Lê Huy

10h30, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

9

668796

ME4336

20143479

Nguyễn Văn Phúc

Cơ điện tử 4 K59

Đặng Bảo Lâm

9h00-10h00, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

10

668796

ME4336

20143567

Đặng Như Quang

Cơ điện tử 3 K59

Đặng Bảo Lâm

9h00-10h00, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

11

668796

ME4336

20143637

Lê Đình Quân

Cơ điện tử 3 K59

Đặng Bảo Lâm

9h00-10h00, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

12

668796

ME4336

20143713

Nguyễn Tất Quý

Cơ điện tử 2 K59

Đặng Bảo Lâm

9h00-10h00, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

13

668796

ME4336

20143723

Văn Đình Quý

Cơ điện tử 4 K59

Nguyễn Hồng Thái

9h00-9h30, thứ 5, ngày 28/9/2017, tại D3-305

14

668796

ME4336

20143784

Bùi Công Sơn

Cơ điện tử 2 K59

Nguyễn Hồng Thái

9h00-9h30, thứ 5, ngày 28/9/2017, tại D3-305

15

668796

ME4336

20143794

Đặng Quang Sơn

Cơ điện tử 1 K59

Nguyễn Hồng Thái

9h00-9h30, thứ 5, ngày 28/9/2017, tại D3-305URL của bản tin này::http://thietkemay.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=399

CoppyRight © VinhKien Online Liên hệ: vinhkien2308@gmail.com