Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 627 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 629 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 631 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 633 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 636 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 719 Bộ Môn Cở sở Thiết kế máy và Rôbốt - ĐHBK HÀ NỘI - Điểm quá trình các lớp Chi tiết máy do thầy Vũ Lê Huy giảng dạy kỳ 2017.1
Bộ Môn Cở sở Thiết kế máy và Rôbốt - ĐHBK HÀ NỘI
Địa chỉ: Văn phòng: D3-304- ĐHBK Hà nội - Tel.: 04.38680101, 04.38692032
http://thietkemay.edu.vn

Điểm quá trình các lớp Chi tiết máy do thầy Vũ Lê Huy giảng dạy kỳ 2017.1
12.12.2017

Thông báo điểm quá trình các lớp Chi tiết máy do thầy Vũ Lê Huy giảng dạy kỳ 2017.1

Xem tại địa chỉ sauURL của bản tin này::http://thietkemay.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=401

CoppyRight © VinhKien Online Liên hệ: vinhkien2308@gmail.com