Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 627 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 629 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 631 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 633 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 636 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 719 Bộ Môn Cở sở Thiết kế máy và Rôbốt - ĐHBK HÀ NỘI - Yêu cầu sinh viên Đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ 2017.2
Bộ Môn Cở sở Thiết kế máy và Rôbốt - ĐHBK HÀ NỘI
Địa chỉ: Văn phòng: D3-304- ĐHBK Hà nội - Tel.: 04.38680101, 04.38692032
http://thietkemay.edu.vn

Yêu cầu sinh viên Đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ 2017.2
19.01.2018

Thông báo Về việc Đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ 2017.2

Thông báo

 

Về việc Đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ 2017.2


Để tạo điều kiện học tập cho sinh viên đăng ký học phần Đồ án Chi tiết máy (không trùng lịch học trên lớp), đề nghị các sinh viên đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy theo mẫu bên dưới. Sau khi có đăng ký, Bộ môn sẽ dựa trên lịch đăng ký để phân công giáo viên hướng dẫn.

Chú ý:  Đối với những sinh viên không đăng ký lịch, Bộ môn sẽ phân ngẫu nhiên. Khi đó nếu bị trùng lịch học thì sinh viên phải tự chịu trách nhiệm, Bộ môn sẽ không thực hiện phân công lại.

 

Hạn đăng ký: Thứ 5, ngày 25/1/2018.

 

Đăng ký lịch thông qua theo biểu mẫu tại địa chỉ sau: 

https://goo.gl/forms/kBE4v0rLhACtrC5Y2

 

Xem và theo dõi các thông báo liên quan đến Đồ án chi tiết máy tại trang web: 

http://thietkemay.edu.vn/

hoặc 

https://sites.google.com/site/thietkemayhust/thong-bao-cua-bo-monURL của bản tin này::http://thietkemay.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=405

CoppyRight © VinhKien Online Liên hệ: vinhkien2308@gmail.com