Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 719 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 627 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 629 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 631 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 633 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 636 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 627 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 629 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 631 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 633 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 636 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 627 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 629 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 631 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 633 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 636 Bộ Môn Cở sở Thiết kế máy và Rôbốt - ĐHBK HÀ NỘI | Trang Chủ | Tin tức từ Thầy Vũ Lê Huy | Lịch thông qua và yêu cầu tiến độ làm Đồ án CTM - Học kỳ 2016.2 của thầy Vũ Lê Huy
Trang chủ Cán bộ giảng viên Diễn đàn Giới thiệu về bộ môn Lịch giảng dạy Liên hệ Thư viện ảnh
 Danh mục chính 
 Tin mới 
 Trực tuyến trên site 

 Khách:
 Thành viên:
 Tổng cộng
 Hits
IP của bạn: 54.224.99.70
 Thietkemay Online 
 
Trang Chủ » Tin tức từ Thầy Vũ Lê Huy 25.04.2018 21:18
Lịch thông qua và yêu cầu tiến độ làm Đồ án CTM - Học kỳ 2016.2 của thầy Vũ Lê Huy
04.02.2017 19:02

Lịch thông qua đồ án và yêu cầu tiến độ làm Đồ án CTM – Học kỳ 2016.2
Cho các sinh viên thuộc nhóm do thầy Vũ Lê Huy hướng dẫn

Lịch thông qua đồ án và yêu cầu tiến độ làm Đồ án CTM – 2016.2

Cho các sinh viên thuộc nhóm do thầy Vũ Lê Huy hướng dẫn


 - Phát đề:

           +  Xem buổi thông qua và mã đề của mình tại địa chỉ sau:

             https://drive.google.com/file/d/0B8r9T_L1d9nqTjhKRmlHaHlKcDg/view?usp=sharing

 

+ Sinh viên tự tải đề về rồi in ra tại địa chỉ sau (mã đề và trang đề xem ở địa chỉ bên trên):

             https://drive.google.com/file/d/0B8r9T_L1d9nqVjYxdk9fUjlnUEE/view?usp=sharing

             Chú ý: Phải mang theo bản in của đề khi đi thông qua đồ án. Khi hoàn thành tập thuyết minh, đề phải được đóng trong tập thuyết minh và sẽ được ký xác nhận.


      + Tài liệu hướng dẫn tải về tại địa chỉ:

https://drive.google.com/file/d/0B8r9T_L1d9nqbDJYcWdSZ09UR1E/view?usp=sharing

 

- Lần 1:          Nhiệm vụ:

Thực hiện tính toán xong phần I: Tính động học hệ dẫn động (phải lập xong được bảng tính)

Nhập số liệu vào biểu mẫu tại địa chỉ sau (Chú ý: yêu cầu nhập số liệu trước khi nộp bản nháp, sinh viên không nhập sẽ không được thông qua phần I):

https://goo.gl/forms/HKpOIaShRO1Q0P4l2

                        Hình thức thông qua:

Nhập dữ liệu vào biểu mẫu ở địa chỉ trên và nộp bản nháp cho giáo viên hướng dẫn (GVHD) vào thời gian sau:

                                                            Thứ 6 (17/02/2017)    Sáng  –  11h30’ ~ 12h00’

                                    Ngày trả và giải đáp:

                                                            Thứ 6 (24/02/2017)    Sáng  –  11h00’ ~ 12h00’

 

- Lần 2:          Nhiệm vụ:

+ Sửa chữa sai sót của phần I.

+ Thực hiện tính toán xong các bộ truyền theo yêu cầu của đề (Đai, xích, bánh răng, trục vít, bánh vít)

                        Hình thức thông qua:

Thông qua trực tiếp tại bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt – Phòng 305-D3

                                    Thời gian:

Thứ 6 (10/03/2017)    Sáng    –    Thu bài => trả bài: 11h30, thứ 4, ngày 15/3/2017 

Thứ 6 (10/03/2017)    Chiều  –  13h00’ ~ 15h30’

 

- Lần 3:          Nhiệm vụ:

+ Sửa chữa sai sót trong phần tính toán thiết kế các bộ truyền.

+ Thực hiện tính toán xong phần khớp nối, trục, then, ổ lăn, tính kết cấu

                        Hình thức thông qua:

Thông qua trực tiếp tại bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt – Phòng 305-D3

                                    Thời gian:

Thứ 6 (24/03/2017)    Sáng    –    8h30’ ~ 11h00’

Thứ 6 (24/03/2017)    Chiều  –  13h00’ ~ 15h30’

Trả bản nháp phần Trục, Ổ lăn, Kết cấu của những bạn hôm trước thu về: 11h00-11h30, thứ 6, ngày 31/3/2017, tại D3-305.

 

- Lần 4:          Nhiệm vụ: (từ lần này trở đi chỉ thông qua bản vẽ)

+ Hoàn chỉnh bản thuyết minh (đóng bìa xanh, có đầy đủ đề và phiếu điểm) và nộp lại cho GVHD tại buổi thông qua bản vẽ (không nộp bản phô tô).

+ Vẽ bản vẽ lắp hộp giảm tốc vẽ trên khổ giấy A0 (có thể in ra khổ giấy A3 để đánh giá chung về bố trí của bản vẽ) – thực hiện vẽ trục, bánh răng, ổ lăn vỏ hộp giảm tốc theo kích thước đã tính toán được (vẽ đồng thời 3 hình chiếu và phải hiểu được tương quan các đường trên cả 3 hình chiếu).

                        Hình thức thông qua:

Thông qua bản vẽ và Nộp thuyết minh cho GVHD trực tiếp tại bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt – Phòng 305-D3.

Chú ý: phô tô lại bản thuyết để có số liệu thực hiện bản vẽ.

                                    Thời gian:

Thứ 6 (14/04/2017)    Sáng    –    8h30’ ~ 11h00’

Thứ 6 (14/04/2017)    Chiều  –  13h00’ ~ 15h30’

 

- Lần 5:          Nhiệm vụ:

+ Vẽ bản vẽ lắp hộp giảm tốc vẽ trên khổ giấy A0 (in ra khổ giấy A0) – thực hiện vẽ hoàn chỉnh kết cấu hộp giảm tốc (chưa đánh số và vẽ bảng chi tiết).

                        Hình thức thông qua:

- Trả thuyết minh tại bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt – Phòng 305-D3

                                     Thời gian:

Thứ 2 (08/05/2017)     Sáng    –    11h15’ ~ 11h45’ 

- Thông qua bản vẽ trực tiếp và thu lại thuyết minh với những người chưa được ký thuyết minh (không thu của những người không nộp lần trước) – Phòng 305-D3

                                     Thời gian:

Thứ 6 (12/05/2017)     Sáng    –    8h30’ ~ 11h00’ 

Thứ 6 (12/05/2017)     Chiều  –  13h00’ ~ 15h30’

 

- Lần 6:          Nhiệm vụ:

+ Hoàn chỉnh bản vẽ lắp hộp giảm tốc trên khổ giấy A0 (in ra khổ giấy A0) – có đầy đủ kích thước, đánh số và bảng kê chi tiết.

Chú ý:nếu bản vẽ đạt yêu cầu và thuyết minh đã được ký thì sẽ được ký bản vẽ và cho phép được bảo vệ. Để được ký bản vẽ thì cần mang theo thuyết minh.

                        Hình thức thông qua:

Thông qua trực tiếp tại bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt – Phòng 305-D3.

                                    Thời gian:

Thứ 6 (26/05/2017)    Sáng    –    8h30’ ~ 11h00’

Thứ 6 (26/05/2017)    Chiều  –  13h00’ ~ 15h30’

 

Thu thuyết minh chưa được ký:  (cơ hội cuối cùng)

  Địa điểm: tại bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt – Phòng 305-D3

                                         Thời gian: Thứ 2 (29/05/2017)    –    10h30’ ~ 10h45’ 


- Lần 7:          Nhiệm vụ:

+ Hoàn chỉnh bản vẽ lắp hộp giảm tốc trên khổ giấy A0 (in ra khổ giấy A0).

Chú ý: Đây là buổi thông qua cuối cùng.

Để được ký bản vẽ thì cần mang theo thuyết minh đã được ký và các bản vẽ từ những buổi thông qua lần trước.

                        Hình thức thông qua:

Thông qua trực tiếp tại bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt – Phòng 305-D3.

                                    Thời gian:

Thứ 6 (02/06/2017)    Sáng    –    8h30’ ~ 11h00’

Thứ 6 (02/06/2017)    Chiều  –  13h00’ ~ 15h30’

 

Lưu ý chung:

+ Các sinh viên không đảm bảo tiến độ phải tự chịu trách nhiệm về những phần đó, sẽ không được xem lại.

+ Các sinh viên không đi thông qua từ 03 buổi trở lên sẽ bị gạch tên khỏi danh sách.

+ Không được ký thuyết minh hoặc bản vẽ thì sẽ không được bảo vệ.

+ Thời gian thông qua đồ án có thể thay đổi và sẽ được thông báo và cập nhật trên trang web của bộ môn

http://thietkemay.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewcat&catid=59

hoặc tại:

https://sites.google.com/site/vulehuyhust/dhao-tao/dho-an

+ Phiếu điểm có thể tải về từ địa chỉ sau:

https://drive.google.com/file/d/0B8r9T_L1d9nqZnVIN04yWlZYX0U/view?usp=sharing

 

                                                                                                            Giáo viên hướng dẫn

                                                                                                                     TS. Vũ Lê HuyVũ Lê Huy Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


 


Gửi tin
Lên đầu trang
 Nhận tin qua email 
Email của bạn

Định dạng tin

 Liên kết Website 
 Chia sẻ File 
 Bài mới từ diễn đàn 
[ Diễn đàn ]   [ Tìm kiếm ]
Trang chủ    ¤   Cán Bộ Giảng Viên    ¤   Diễn Đàn    ¤   Giới Thiệu Về Bộ Môn    ¤   Lịch Giảng Dạy    ¤   Liên Hệ    ¤   Albums Ảnh    ¤   Tải Files
Bản quyền © 2010 BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY VÀ ROBOT
Địa chỉ: D3-304- ĐHBK Hà nội
Điện thoại: 04.38680101, 04.38692032
Website: WwW.ThietKeMay.Edu.Vn - Email: info@thietkemay.edu.vn