Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 719 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 627 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 629 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 631 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 633 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 636 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 627 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 629 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 631 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 633 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 636 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 627 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 629 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 631 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 633 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/thietkemay/domains/thietkemay.edu.vn/public_html/includes/functions/functions.php on line 636 Bộ Môn Cở sở Thiết kế máy và Rôbốt - ĐHBK HÀ NỘI | Trang Chủ | Thông báo của bộ môn | Thông báo Lịch bảo vệ Đồ án Chi tiết máy + Đồ án Thiết kế Cơ khí + Đồ án Thiết kế hệ thống Cơ điện tử - Học kỳ 2017.2
Trang chủ Cán bộ giảng viên Diễn đàn Giới thiệu về bộ môn Lịch giảng dạy Liên hệ Thư viện ảnh
 Danh mục chính 
 Tin mới 
 Trực tuyến trên site 

 Khách:
 Thành viên:
 Tổng cộng
 Hits
IP của bạn: 54.224.85.115
 Thietkemay Online 
 
Trang Chủ » Thông báo của bộ môn 24.06.2018 23:23
Thông báo Lịch bảo vệ Đồ án Chi tiết máy + Đồ án Thiết kế Cơ khí + Đồ án Thiết kế hệ thống Cơ điện tử - Học kỳ 2017.2
28.05.2018 13:59

Lịch bảo vệ cụ thể của từng lớp theo danh sách bên dưới.

1. Chỉ các sinh viên đã được thầy hướng dẫn ký vào Thuyết minh và bản vẽ mới được bảo vệ;

 2. Nếu các sinh viên sửa và in bản vẽ khác thì vẫn phải cầm thêm bản vẽ đã được thầy hướng dẫn đã ký;

 3. Danh sách bảo vệ sẽ được thông báo tại địa điểm bảo vệ;

 4. Sinh viên nào trùng thi môn khác vào kíp 1 thì sau khi thi xong môn học đó sẽ đến để bảo vệ, sinh viên nào trùng lịch thi môn học khác vào kíp 2 thì đến sớm để xin bảo vệ trước rồi đi thi môn học khác;


Mã lớp

Lớp

Mã HP

Tên HP

Thứ

Ngày thi

Nhóm

Phòng thi

Thời gian

672207

KTCK K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ hai

18/06/2018

Nhóm 2

D9-101

Chỉ trong buổi sáng
Từ 8h

672207

KTCK K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ hai

18/06/2018

Nhóm 1

D9-101

672217

KTCK K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ hai

18/06/2018

Nhóm 1

D9-101

672217

KTCK K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ hai

18/06/2018

Nhóm 2

D9-201

672231

KTCK K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ hai

18/06/2018

TC

D9-201

672152

CN CNCTN K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

Nhóm 2

D3-101

Chỉ trong buổi sáng
Từ 8h

672152

CN CNCTN K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

Nhóm 1

D3-101

672166

CN CNCTN K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

Nhóm 1

D3-101

672166

CN CNCTN K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

Nhóm 2

D3-101

672192

CN CNCTN K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

TC

D3-201

Chỉ trong buổi chiều
Từ 13h

672232

KTCK K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

Nhóm 2

D3-201

672232

KTCK K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

Nhóm 1

D3-201

673894

KTHH 58,59,60

ME3131

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

TC

D3-201

673840

KTCDT K59

ME4228

Đồ án thiết kế hệ thống CĐT

Thứ ba

19/06/2018

TC

D9-301

Từ 8h30-9h30 sáng

673621

KTCĐT K59,60

ME4099

Đồ án thiết kế cơ khí

Thứ ba

19/06/2018

Nhóm 1

D3-301

Từ 13h-14h chiều
Vũ Lê Huy (Theo Bộ môn) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


 


Gửi tin
Lên đầu trang
 Nhận tin qua email 
Email của bạn

Định dạng tin

 Liên kết Website 
 Chia sẻ File 
 Bài mới từ diễn đàn 
[ Diễn đàn ]   [ Tìm kiếm ]
Trang chủ    ¤   Cán Bộ Giảng Viên    ¤   Diễn Đàn    ¤   Giới Thiệu Về Bộ Môn    ¤   Lịch Giảng Dạy    ¤   Liên Hệ    ¤   Albums Ảnh    ¤   Tải Files
Bản quyền © 2010 BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY VÀ ROBOT
Địa chỉ: D3-304- ĐHBK Hà nội
Điện thoại: 04.38680101, 04.38692032
Website: WwW.ThietKeMay.Edu.Vn - Email: info@thietkemay.edu.vn