• 130405_potrebitel_kredit

THÔNG BÁO MỚI
Yêu cầu sinh viên Đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ 2017.2
Thông báo Về việc Đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ 2017.2 Thông báo Về việc Đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ 2017.2 Để tạo điều kiện học tập cho sinh viên đăng ký học phần Đồ án Chi tiết máy ( không trùng lịch học trên lớp ), đề nghị các sinh viên đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy theo mẫu bên dưới. Sau khi có đăng ký, Bộ môn sẽ dựa trên lịch đăng ký để phân công giáo viên hướng dẫn. Chú ý: Đối với những sinh viên không đăng ký lịch, Bộ môn sẽ phân ngẫu nhiên. Khi đó nếu bị trùng lịch học thì sinh viên phải tự chịu trách nhiệm, Bộ môn sẽ không thực h...
SỰ KIỆN NỔI BẬT
Kết quả thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017 của các môn: - Nguyên lý máy - Ứng dụng tin học trong ...
Tai lieu on tap bai tap thi trac nghiem mon Chi tiet may Tai lieu on tap bai tap thi trac nghiem mon...
Học học nữa học mãi! Nội dung ôn tập. NỘI DUNG ÔN TẬP MÁY NÂNG CHUYỂN (Áp dụng cho các lớp Tín chỉ) ...