Danh sách cán bộ, giảng viên bộ môn Cơ sở Thiết kế máy và rô-bốt

Điện thoại: 024.38680101 / Email: info@thietkemay.edu.vn

STT Họ và tên Ngày sinh Chức danh Nước đào tạo
1   TS. Phạm Minh Hải   1977   Giảng viên, Trưởng Bộ môn (từ 21.12.2018)   Vương quốc Anh  
2   TS. Nguyễn Hải Sơn   1981   Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn (từ 2019)   NCS tại Mỹ  
3   TS. Vương Văn Thanh   1982   Cán bộ TN, Giảng viên từ 2016, Phó Trưởng Bộ môn (từ 2019)   ĐHBK HN, NCS ĐHBKHN  
4   PGS.TS. Phạm Hồng Phúc   1970   Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn (2014-05.08.2019)   Đại học Bách khoa Hà Nội, NCS tại Nhật Bản  
5   TS. Trịnh Đồng Tính   1964   Giảng viên   Bungari  
6   TS. Đặng Bảo Lâm   1972   Giảng viên   Tiệp Khắc, NCS tại ĐHBKHN  
7   TS. Nguyễn Hồng Thái   1976   Cán bộ TN, Giảng viên từ 2014   ĐHBKHN  
8   TS. Nguyễn Xuân Hạ   1982   Giảng Viên   ĐH Bách khoa Hà Nội, NCS tại Đức  
9   ThS. Hoàng Văn Bạo   1975   Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn (2014-05.08.2019)   ĐH BK HN  
10   ThS. Đinh Gia Ninh   1989   Giảng viên   ĐH Bách khoa Hà Nội  
11   ThS. Nguyễn Minh Quân   1990   Giảng viên   ĐH Bách khoa Hà Nội  
12   ThS. Nguyễn Thị Thu Nga   1973   Cán bộ TN   ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Sư phạm HN  
13   ThS. Trần Quang Vũ   1978   Cán bộ TN   ĐH Bách khoa Hà Nội  
14   TS. Nguyễn Trọng Du   1982   Giảng viên   ĐH Bách khoa Hà Nội  
15   TS. Nguyễn Chí Hưng   1977   Giảng Viên   Nhật Bản  
16   TS. Đỗ Đức Nam   1977   Giảng viên   ĐH Bách khoa Hà Nội; Nhật Bản.  
17   ThS. Nguyễn Quang Huy   1981   Giảng Viên   NCS tại Hoa Kỳ  
18   ThS. Nguyễn Tuấn Khoa   1986   Giảng viên   NCS tại Úc (tùe 09/2015)  
19   PGS.TS. Đỗ Văn Trường   1974   Giảng viên, Phó Hiệu trưởng Cao đẳng nghề BK   Nhật Bản  
20   TS. Đinh Khắc Toản   1986   Giảng viên   ĐH Bách khoa Hà Nội, NCS tại Úc  
21   TS. Nguyễn Anh Tuấn   1976   Giảng viên   ĐHBK HN, NCS tại Nhật Bản  
22   PGS.TS. Vũ Lê Huy   1979   Trưởng Bộ môn (2014-2018), từ 01.10.2018 chuyển sang ĐH Thành Tây   ĐHBK HN, NCS tại Nhật Bản  
23   PGS.TS. Lê Văn Uyển   1949   Giảng viên   Cộng hòa Pháp  
24   GVC. Nguyễn Văn Hội     Mời giảng    
25   PGS.TS. Phan V.Đồng   1940   Mời giảng    
26   TS. Nguyễn X. Ngọc     Mời giảng    
27   TS. Hoàng V. Ngọc     Mời giảng    
28   PGS.TS. Đào Trọng Thường     Mời giảng   Liên Xô  
29   PGS.TS. Tạ Khánh Lâm   1946   Giảng viên   ĐH Bách khoa Hà Nội  
30   TS. Nguyễn Tiến Dũng   1952   Giảng Viên   Đức  
31   TS. Đào Việt Dũng   1973   Giảng viên   Nhật Bản  
32   TS. Phạm Thị Thu Hằng   1983   Giảng viên   ĐH Bách khoa Hà Nội, Cao học và NCS tại Nhật Bản  

Test

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng truy cập
0891118
Trực tuyến
000007