Kết quả thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017 của Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot
Đăng ngày: 21/01/2018       Vũ Lê Huy

Kết quả thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017 của các môn:
- Nguyên lý máy
- Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy
- Chi tiết máy
- Ứng dụng tin học trong Thiết kế Chi tiết máy

 

Kết quả thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017 của các môn do Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot quản lý như sau:
 
- Nguyên lý máy

STT

Họ

Tên

Ngày sinh

Giải

1

Nguyễn Văn

Nam

12/07/1995

Ba

2

Nguyễn Tùng

Lâm

11/04/1995

Khuyến khích

3

Vũ Trí

Minh

13/06/1996

Khuyến khích

4

Phạm Duy

Hưng

08/12/1994

Khuyến khích

 - Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy

STT

Họ

Tên

Ngày sinh

Giải

1

Tô Văn

Linh

15/09/1994

Khuyến khích

 - Chi tiết máy: Giải ba đồng đội

STT

Họ

Tên

Ngày sinh

Giải

1

Nguyễn Công

Doanh

30/04/1996

Nhì

2

Nguyễn Hữu

Đoàn

13/02/1995

Nhì

3

Lê Công

Huy

01/04/1995

Nhì

4

Nguyễn Thế

Quyền

28/08/1996

Ba

5

Tống Văn

Cường

15/04/1995

Ba

6

Đặng Anh

29/09/1996

Ba

7

Nguyễn Đức

Tiến

15/07/1996

Khuyến khích

 - Ứng dụng tin học trong Thiết kế Chi tiết máy

STT

Họ

Tên

Ngày sinh

Giải

1

Trần Xuân

Đạt

9/10/1995

Nhì

2

Nguyễn Phạm

Tuân

21/01/1996

Khuyến khích

3

Nguyễn Đức

Tiến

15/07/1996

Khuyến khích

4

Nguyễn Văn

Long

19/01/1995

Khuyến khích

 
Xin chúc mừng tất cả các em!

 


Các tin khác:

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng truy cập
0882083
Trực tuyến
000097