Mấu phiếu cho điểm Đồ án Chi tiết máy - Áp dụng từ học kỳ hè 2015.3
Đăng ngày: 04/08/2016       Vũ Lê Huy

Mấu phiếu cho điểm Đồ án Chi tiết máy - Áp dụng từ học kỳ hè 2015.3

Từ học kỳ hè 2015.3, việc đánh giá đồ án Chi tiết máy sẽ được thực hiện theo biểu mẫu sau:


Bộ môn yêu cầu tất cả các sinh viên làm Đồ án Chi tiết máy từ học kỳ hè 2015.3 tải mẫu trên về, in ra và đóng vào tập thuyết minh. Vị trí đặt phiếu đánh giá này trong thuyết minh là sau tờ đề gốc.
Các tin khác:

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng truy cập
0891142
Trực tuyến
000009