Yêu cầu sinh viên Đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ 2017.1
Đăng ngày: 24/08/2017       Vũ Lê Huy

Yêu cầu sinh viên Đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ 2017.1

Theo yêu cầu của Viện Cơ khí, lịch thông qua các Đồ án môn học không được trùng lịch học trên lớp. Do vậy, để tạo điều kiện học tập cho sinh viên đăng ký học phần Đồ án Chi tiết máy, đề nghị các sinh viên đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy theo mẫu bên dưới. Sau khi có đăng ký, Bộ môn sẽ dựa trên lịch đăng ký để phân công giáo viên hướng dẫn.

Chú ý:  Đối với những sinh viên không đăng ký lịch, Bộ môn sẽ phân ngẫu nhiên. Khi đó nếu bị trùng lịch học thì sinh viên phải tự chịu trách nhiệm, Bộ môn sẽ không thực hiện phân công lại.


Hạn đăng ký: Chủ nhật, ngày 3/9/2017.

Đăng ký lịch thông qua theo biểu mẫu tại địa chỉ sau:

Các tin khác:

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng truy cập
0683084
Trực tuyến
000003