Thông báo về việc bảo vệ Đồ án Chi tiết máy
Đăng ngày: 01/06/2016      

Chỉ bảo vệ trong buổi sáng!

Về việc bảo vệ Đồ án Chi tiết máy: Chỉ tiến hành trong buổi sáng!  Từ 8h00

1. Chỉ các sinh viên đã được thầy hướng dẫn ký vào Thuyết minh và bản vẽ mới được bảo vệ;

2. Nếu các sinh viên sửa và in bản vẽ khác thì vẫn phải cầm thêm bản vẽ đã được thầy hướng dẫn đã ký;

3. Danh sách bảo vệ sẽ được thông báo tại địa điểm bảo vệ (theo lịch thi do phòng Đào tạo xếp);

4. Sinh viên nào trùng thi môn khác vào kíp 1 thì sau khi thi xong môn học đó sẽ đến để bảo vệ, sinh viên nào trùng lịch thi môn học khác vào kíp 2 thì đến sớm để xin bảo vệ trước rồi đi thi môn học khác;


TTMã lớpMã HPTên HPThứNgày thiSLĐKPhòng thiBuổi thi
1653808ME3130Đồ án chi tiết máyThứ hai13/06/201660D6-209Buổi sáng
2653894ME3130Đồ án chi tiết máyThứ hai13/06/201660D6-209Buổi sáng
3653895ME3130Đồ án chi tiết máyThứ hai13/06/201658D6-209Buổi sáng
4653905ME3130Đồ án chi tiết máyThứ ba14/06/201658D9-201Buổi sáng
5653906ME3130Đồ án chi tiết máyThứ ba14/06/201659D9-201Buổi sáng
6653907ME3130Đồ án chi tiết máyThứ ba14/06/201659D9-201Buổi sáng
7653908ME3130Đồ án chi tiết máyThứ tư15/06/201657TC-312Buổi sáng
8653909ME3130Đồ án chi tiết máyThứ tư15/06/20162TC-312Buổi sáng
9653910ME3130Đồ án chi tiết máyThứ tư15/06/201638TC-312Buổi sáng
10653912ME3130Đồ án chi tiết máyThứ tư15/06/201660TC-312Buổi sáng
11653913ME3130Đồ án chi tiết máyThứ năm16/06/201659D3-201Buổi sáng
12653914ME3130Đồ án chi tiết máyThứ năm16/06/20161D3-201Buổi sáng
13653915ME3130Đồ án chi tiết máyThứ năm16/06/201660D3-201Buổi sáng
14653810ME3131Đồ án chi tiết máyThứ năm16/06/201638D3-201Buổi sáng
Các tin khác:

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng truy cập
0848108
Trực tuyến
000009