Yêu cầu sinh viên Đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ 2017.2
Đăng ngày: 19/01/2018       Vũ Lê Huy

Thông báo Về việc Đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ 2017.2

Thông báo

 

Về việc Đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ 2017.2


Để tạo điều kiện học tập cho sinh viên đăng ký học phần Đồ án Chi tiết máy (không trùng lịch học trên lớp), đề nghị các sinh viên đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy theo mẫu bên dưới. Sau khi có đăng ký, Bộ môn sẽ dựa trên lịch đăng ký để phân công giáo viên hướng dẫn.

Chú ý:  Đối với những sinh viên không đăng ký lịch, Bộ môn sẽ phân ngẫu nhiên. Khi đó nếu bị trùng lịch học thì sinh viên phải tự chịu trách nhiệm, Bộ môn sẽ không thực hiện phân công lại.

 

Hạn đăng ký: Thứ 5, ngày 25/1/2018.

 

Đăng ký lịch thông qua theo biểu mẫu tại địa chỉ sau: 

https://goo.gl/forms/kBE4v0rLhACtrC5Y2

 

Xem và theo dõi các thông báo liên quan đến Đồ án chi tiết máy tại trang web: 

http://thietkemay.edu.vn/

hoặc 

https://sites.google.com/site/thietkemayhust/thong-bao-cua-bo-mon

Các tin khác:

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng truy cập
0674298
Trực tuyến
000005