Danh sách sinh viên không thí nghiệm kì 2018.1
Đăng ngày: 10/01/2019       Hoàng Văn Bạo
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG THAM GIA THÍ NGHIỆM KÌ 2018.1
Theo quy định của Bộ môn sẽ không được thi cuối kì.

 
STT MÃ SV Họ và tên Lớp SV Ghi chú
1 20135117 Hoàng quý Bình CN-KT Cơ điện tử 01k58  
2 20115208 Nhâm văn Mạnh CN Chế tạo máy 1-K56  
3 20166379 Đỗ việt Long CN- CTM 1 K61  
4 20122919 Cù tuấn Công KT Hóa học 03 K57  
5 20140816 Nguyễn trần Dũng Kỹ thuật cơ khí 7 K59  
6 20144679 Trần đình Trọng Kỹ thuật cơ khí 5 K59  
7 20120076 Đặng việt Bắc KT cơ khí 03 K57  
8 20155431 Nguyễn thị vân Giang CN-Cơ điện tử 2 K60  
9 20110302 Đỗ hải Hưng KT cơ khí 6- K56  
10 20150811 Trần văn Đạo KT cơ điện tử 04-K60  
11 20153596 Nguyễn hiển Thịnh Kỹ thuật cơ khí 4 K60  
12 20151760 Nguyễn bá Huynh Kỹ thuật cơ khí 4 K60  
13 20140500 Đỗ tiến Công Cơ khí động lực 1 K59  
14 20156803 Đào duy Tùng CN- ô tô 2 K60  
15 20142257 Lê an Khang Cơ điện tử 2 K59  
16 20154091 Lê quang Tuấn Kỹ thuật cơ khí 2 K60  
17 20167022 Phạm văn Võ CN- Ô tô 2 K61  
18   Trần kim Khánh NUT 15 (Mã lớp : 2153)  
19        
20         

Các tin khác:

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng truy cập
0882090
Trực tuyến
000007