THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÁT ĐỀ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - HỌC KỲ 2017.1
Đăng ngày: 14/09/2017       Vũ Lê Huy

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÁT ĐỀ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - HỌC KỲ 2017.1

Thầy

Lịch phát đề hoặc địa chỉ trang web phát đề

Hoàng Văn Bạo

https://sites.google.com/site/baohvhust/ke-hoach-lam-viec/KH_Do-an-chi-tiet-may

Nguyễn Xuân Hạ

https://sites.google.com/site/tsnguyenxuanhabk/thong-bao/06092017giaodevakehoachthongquadhactmky20171ab

Phạm Minh Hải

https://sites.google.com/site/tsphamminhhaibkhn/sinh-vien-dai-hoc/dho-an-chi-tiet-may

Nguyễn Chí Hưng

https://sites.google.com/site/drhungnguyenchi

Vũ Lê Huy

https://sites.google.com/site/vulehuyhust/dhao-tao/dho-an

Phạm Hồng Phúc

9h00-11h00 sáng thứ 2 (11/9/2017), tại D3-305

Nguyễn Hải Sơn

8h30-10h00 sáng thứ 5 (14/9/2017), tại D3-305

Trịnh Đồng Tính

https://sites.google.com/site/mrtinhtd


Danh sách phân công xem ở đây:

https://drive.google.com/file/d/0B8r9T_L1d9nqVS1sMHk5SGNMaDg/view?usp=sharing

 

Các thông báo sau này của Bộ môn sẽ đăng trên trang web:

http://thietkemay.edu.vn/

https://sites.google.com/site/thietkemayhust/

Các tin khác:

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng truy cập
0865617
Trực tuyến
000005